Proces veka: NEMAČKI ’KORONA KOMITET’ PRIPREMA TUŽBU ZA ZLOČIN PROTIV ČOVEČNOSTI

NA POMOLU PROCES KOJI BI NADMAŠIO NIRNBERG

Prošle godine u julu, četvoro nemačkih advokata osnovalo je „Korona komitet“ koji ima zadatak da ispita pravnu valjanost proglašenja pandemije i vanrednih mera koje su uvele vlade skoro svih zemalja na planeti.

Resized Image


Na čelu ovog tela nalazi se poznati advokat Rajner Fjulmih koji se proslavio pobedama u velikim procesima protiv giganata kao što su Volksvagen, Dojče Bank i najveća špedicija na svetu, Kene&Nagel. Fjulmih je uspeo da dokaže da je jedan od najvećih prozvođača automobila u svoja vozila ugrađivao katalizatore koji nisu funkcionisali, tako da je Volksvagen morao da sa tržišta povuče milone automobila i plati kaznu koja se meri u milijardama. Takođe, raskrinkao je na sudu prevare koje su se događale u korporaciji najveće nemačke banke, kao i činjenicu da je Kene&Nagel davao milonske iznose koji su služili za podmićivanje. Fjulmih je, inače, član advokatske komore Nemačke i Kalifornije. Nakon što se uhvatio u pravne bitke sa takvim veličinama i iz njih izašao kao pobednik, rešio je da na svetlost dana iznese činjenice koje su u žiži svetske javnosti već više od godinu dana.

Nakon što je od svog osnivanja do danas, „Korona komitet“ obavio razgovore sa više od sto svetski priznatih naučnika i istraživača, Fjulmih je siguran da raspolaže dovoljnim brojem dokaza koji bi na sudu dokazali da su proglašenje pandemije i sve mere koje su nakon toga usledile, najmanje zasnovane na zdravstvenim problemima, a da za cilj imaju preformulaciju političkog, ekonomskog i socijalnog uređenja sveta kakvog smo do sada poznavali.

„Svi slučajevi korupcije i prevare koje su počinile najveće nemačke korporacije, izgledaju kao dečja igra u poređenju sa obimom štete koju su izazvale mere zbog korona krize.“ – kaže ovaj advokat.

On dalje navodi da se, sudeći po do sada prikupljenim podacima, korona kriza mora preimenovati u „korona skandal“, i da odgovorni za to moraju biti krivično gonjeni i osuđeni za zločin prema čovečnosti.

Inače, kategorija „zločin protiv čovečnosti“ prvi put je definisana na suđenju u Nirnbergu gde se, nakon Drugog svetskog rata, sudilo ratnim zločincima Trećeg rajha. To krivično delo regulisano je članom sedam međunarodnog Krivičnog zakona, a Fjulmih tvrdi da će budući proces protiv krivaca za izazvanje krize sa pandemijom virusa Covid-19 po važnosti nadmašiti Nirnberg, jer se, po njemu, radi o, verovatno, najvećem zločinu protiv čovečnosti koji je ikada počinjen.

On se zalaže da se mora učiniti sve sa legalnog i pravnog aspekta na svetskom nivou da niko ikada više bude u poziciji da poseduje takvu moć koja bi mogla da prevarom manipuliše čovečanstvom.

Tri su glavna pitanja na kojima će nemački Komitet zasnivati svoje teze koje će pokušati da dokaže na sudu:

1. Da li postoji pandemija virusa Covid-19 ili samo pandemija PCR testa? Konkretno, da li pozitivan rezlutat PCR testa znači da je testirana osoba zaražena, ili reultat nema veze sa infekcijom?

2. Da li takozvane antipandemijske mere kao što su ograničavanje kretanja, obavezno nošenje maske, socijalna distanca i propisi o karantinu, služe za zaštitu svetskog stanovništva od virusa ili su uspostavljeni da bi izazvali paniku i strah od smrti kod stanovništva koji bi poverovalo u sve bez postavljanja pitanja, tako da bi kranji ishod bio da farmaceutska i tehnološka industrija mogu da generišu ogroman profit od prodaje PCR testova, testova za antitela i vakcina?

3. Da li je tačno da je unutar nemačke vlade izvršeno izuzetno jako lobiranje od strane glavnih protagonista ove, takozvane, pandemije, jer je Nemačka poznata kao izuzetno diciplinovana zemlja i kao takva je trebala da postane uzor ostatku sveta koji bi se ugledao na strogo i uspešno pridržavanje mera?

Odgovori na ova tri pitanja su, po njima, hitno potrebni, jer ovaj virus koji, inače, ima jako nisku stopu smrtnosti, nigde u svetu nije prouzrokovao višu stopu mortaliteta, a pogotovo ne u Nemačkoj. Ali, mere koje su uvedene, a zasnovane su isključivo na potpuno nepouzdanom Drostenovom PCR testu, prouzrokovale su gubitak nebrojenih ljudskih života i uništili ogroman broj malih i srednjih kompanija širom sveta.

Fjulmih dalje navodi činjenice koje su rezultat višemesečnog istražnog rada „Korona komiteta“, koji je trajao od jula prošle godine, uzimanjem izjava renomiranih naučnika i stručnjaka iz celog sveta. Na osnovu njihovih iskaza može se zaključiti da virus Covid-19 ne izaziva bolest koja se puno razlikuje od sezonskog gripa na koji je većina ljudi već stekla imunitet i da nije bilo potrebe za uvođenjem posebnih i drastičnih mera.

Među tim naučnicima su profesor Džon Joanidis sa Univerziteta Stanford, najcitiraniji naučnik na svetu iz oblasti epidemiologije i javnog zdravlja, profesor Majkl Levit, dobitnik Nobelobe nagrade za hemiju, nemački profesori Kari Moling, Klud Vitkovski, Dr Majk Idon, bivši potpredsednik i naučni direktor kompanije Fajzer, kao i mnogi drugi. Studije koje su sproveli profesor Joanidis i ostali, pokazale su da je smrtnost od korone jednaka onoj od sezonskog gripa.

Po Fjulmihovim rečima, najteži deo rada advokata je utvrđivanje istinitih činjenica, a ne primena pravnog pravila. Upravo zbog toga on mnogo više veruje u anglosaksonsko pravo koje se praktikuje u Americi i Kanadi, jer je siguran da su sudovi tamo mnogo nezavisniji i efikasniji u svom radu.

Šta je sa prevarom, namernim nanošenjem štete i zločinima protiv čovečnosti? Na osnovu pravila krivičnog zakona, utvrđivanje lažnih činjenica u vezi sa PCR testovima ili namerno lažno predstavljanje, kao što su to počinili Drosten, Viler, kao i SZO, mogu se oceniti samo kao prevare. Na osnovu pravila zakona o građanskom deliktu, ovo se pretvara u namerno nanošenje štete. Nemački profesor građanskog prava Martin Švab podržava ovaj nalaz u javnim intervjuima. Njegovo sveobuhvatno pravno mišljenje na 180 stranica, kao što to do sada nije uradio nijedan drugi pravni naučnik, pružilo je detaljan izveštaj o potpunom neuspehu izveštavanja glavnih medijao istinitim činjenicama ove takozvane pandemije. Drosten, Vieler i Tedros iz SZO su znali, na osnovu sopstvene ekspertize ili stručnosti svojih institucija, da PCR testovi ne mogu pružiti nikakve informacije o infekcijama, ali su, po mišljenju „Komiteta kovid“, namerno prećutali svoja saznanja.

Comment View Options:
The comments are owned by the author. We aren't responsible for their content.
Design by: XOOPS UI/UX Team